<< Naar press room

Concertsector geen besmettingshaard

Sportpaleis Group heeft, bij gebrek aan objectieve cijfers, een eigen grondig onderzoek gevoerd naar de besmettingsrisico’s naar aanleiding van een bezoek aan één van hun zalen. De resultaten zijn opmerkelijk en tonen aan dat de opgelegde voorzorgsmaatregelen resultaten opleveren. Duidelijk is dat de concertsector absoluut geen motor van besmettingen is. Er is geen enkele objectieve reden om deze sector strenger te behandelen dan zoveel andere sectoren waar het mensen wel toegelaten is te verzamelen. Niets staat een volledige heropening, met het aanhouden van de begeleidende maatregelen, in de weg.

Sportpaleis Group ondervroeg 2.000 bezoekers die tussen 30 oktober en 28 november (in volle opbouw van de derde golf tot vlak voor de sectoriële lockdown) één van haar arena’s (Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal) of theaters (Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt) bezochten. Het doel was om na te gaan hoe de concert- en theaterbezoeker de uitgebreide coronamaatregelen ervaarde en of een deelname aan een concert een besmettingsrisico met zich meebracht.

Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group: ”De concertsector in het algemeen en de activiteiten in onder andere het Sportpaleis in het bijzonder kwamen in november in een kwalijk daglicht te staan. Op een ongefundeerde basis werd de perceptie gecreëerd dat de sector een broeihaard of zelfs motor van besmettingen zou zijn. Echter was niemand in staat om die stelling ook hard te maken op basis van data en onderzoek. Dus hebben we dat maar zelf gedaan. En de resultaten zijn minstens verrassend te noemen.”

Slechts 0,11% van de Vlaamse besmettingen

De enquête werd door bijna 2.000 mensen volledig ingevuld en is representatief voor de 186.000 bezoekers die de Sportpaleis Group over de vloer kreeg. Het onderzoek toont aan dat gedurende die 4 weken slechts 0.11 % van de Vlaamse besmettingen hun oorsprong vond in het bezoek aan een zaal van de Sportpaleis Group.

Sportpaleis Group is uiteraard niet de enige aanbieder van concertbeleving in Vlaanderen. Rekening houdend met het marktaandeel van de Sportpaleis Group kunnen we stellen dat de hele concert sector in die periode verantwoordelijk was voor 0.64 % van de Vlaamse besmettingen.

Het aantal gerapporteerde besmettingen onder de respondenten is zeer laag maar wel voldoende indicatief om er ook conclusies aan vast te knopen. Het is duidelijk dat de concertsector geen broeihaard – laat staan motor – van besmettingen is. Het overhaast nagenoeg volledig sluiten van de sector op 3 december is misschien met de beste bedoelingen gebeurd, maar blijkt een disproportionele maatregel die net daarom geen effect kanzal hebben in het beheersen of terugdringen van het aantal besmettingen in Vlaanderen.

We are not the problem

“Deze cijfers tonen aan wat wij zelf al maanden aanvoelen. We are not the problem”, zegt Jan Van Esbroeck. “En dat is ook logisch: onze sector heeft een hoge expertise op het vlak van crowd management en moet voldoen aan de strengste controles waaronder het Covid Safe Ticket, mondmaskerplicht, ventilatie enzovoort. Onze bezoekers gedragen zich trouwens omwille van de omstandigheden heel disciplinair. Er wordt secuur omgegaan met het volgen van de voorschriften.”

“Bovendien wordt al wel eens vergeten dat de contacten op een concert al bij al zeer beperkt zijn. In verhouding tot bijvoorbeeld een shoppingdag is er op concerten weinig interne mobiliteit. Het totaal aantal personen waarmee je als bezoeker op korte afstand in contact komt is uiterst beperkt, ook al zijn er in absolute aantallen veel bezoekers. Met al de voorzorgsmaatregelen is het voor ons als exploitant niet verrassend dat het aantal besmettingen opgelopen op een concert zo laag ligt. De perceptie dat concerten een broeihaard zouden zijn is dus fout, maar wordt onterecht gevoed door een veelheid aan ongefundeerde of eenvoudigweg foute insinuaties en uitspraken.”

“Onaanvaardbaar dat 80.000 mensen zonder werk worden gezet”

We hopen dat deze vaststellingen kunnen bijdragen tot het sereen inschatten door het beleid van de risico’s van onze sector. Het is niet aanvaardbaar dat 80.000 medewerkers in de evenementensector zonder werk worden gezet, terwijl de evenementensector nauwelijks blijkt bij te dragen aan de besmettingen. Het is begrijpelijk dat er in bepaalde omstandigheden maatregelen worden genomen, maar ze moeten ook het doel dienen en uiteraard proportioneel zijn in verhouding tot het risico. Uit het recente onderzoek van Lode Godderis, lid van de GEMS, is immers gebleken dat de sectoren die inspanningen leveren ook de beste resultaten boeken op het vlak van de besmettingen op de werkvloer. De event sector scoorde beter dan een heel aantal andere sectoren die ongemoeid worden gelaten. Er mag met rede verondersteld worden dat die verhoudingen zich ook doorvertalen naar de bezoekers van die sectoren.

Het spreekt voor zich dat de sector begrip heeft voor de druk op de ziekenhuizen, maar intussen zit het ICU bezettingscijfer al een tijdje onder de kritische grens van 500 bedden. De overschrijding van die grens was begin december de, blijkt nu ongefundeerde, reden om de grotere concertzalen te sluiten. Het wordt dus gezien het beperkte besmettingsrisico hoog tijd om die zalen opnieuw op volle capaciteit te heropenen, waarbij tijdelijk eventueel nog een aantal begeleidende maatregelen (mondmasker, crowd control, geen staanplaatsen) kunnen gelden.

Het nog langer gesloten houden van het merendeel van de concertsector staat helemaal niet in verhouding tot de huidige sanitaire toestand en zal dus ook niet bijdragen tot een significante verbetering van de situatie. Een heropening zal integendeel een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. De WHO verkondigde in mei vorig jaar niet voor niets dat “mass gatherings are not merely recreational events; they have important implications on the psychological well-being of large numbers of individuals”.