Huisregels en verbodsbepalingen

Huisregels en verbodsbepalingen

Deze huisregels en verbodsbepalingen zijn van toepassing op éénieder die onze zalen betreedt, in welke hoedanigheid ook.
 • Alle bezoekers worden verzocht op tijd naar de zaal te komen, geen bagage, (grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security.
 • Kinderen tot 12 jaar die niet begeleid zijn door een volwassene worden niet toegelaten tot de zaal. Begeleiding door een volwassene wordt ook sterk aanbevolen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.
 • Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s (smartphones uitgerust met een fotofunctie worden wel gedoogd), vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Bij overtreding hiervan wordt de politie ingeschakeld. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke fouillering.
 • Be•at  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van meegebrachte voorwerpen, ook niet wanneer zij in een locker zijn geplaatst.
 • In de zalen van be•at  geldt een zero-tolerantiebeleid inzake druggebruik en overmatig en/of hinderlijk alcoholgebruik. Overtreding hiervan kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de zaal, zonder enig recht op schadevergoeding voor de overtreder. Het staat be•at  vrij de bijstand van de politie in te roepen. Op geen enkele wijze kan be•at  aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen die het gevolg is van drug- of alcoholgebruik.
 • Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd en kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de zaal, zonder enig recht op schadevergoeding voor de pleger. Het staat be•at  vrij de bijstand van de politie in te roepen.
 • In onze zalen geldt een absoluut rookverbod. Dit verbod geldt eveneens voor het gebruik van de e-sigaret/vapen. Be•at  wijst erop dat bij overtreding door de bevoegde diensten proces-verbaal kan worden opgemaakt of een boete kan worden uitgeschreven (al dan niet met onmiddellijke inning). Rokers kunnen op vertoon van hun ticket het gebouw wel verlaten om buiten een sigaret op te steken. Ook bij het weer binnenkomen wordt de barcode van het ticket gescand.
 • Be•at  kiest voor cashless. De verkoop in onze zalen verloopt uitsluitend elektronisch, via gebruik van een bankkaart. Tevens is de mogelijkheid voorzien om een oplaadbare betaalkaart aan te schaffen. Het opladen daarvan met cash geld is enkel mogelijk aan de infobalies.
 • Het gooien van voorwerpen van welke aard ook is niet toegelaten in de zalen van be•at  om de veiligheid van éénieder te bewaren.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan elke maatregel die be•at  oplegt met het oog op het bewaren van de veiligheid en/of gezondheid van éénieder. De bezoeker schikt zich naar elke richtlijn die in dit verband ter plaatse wordt gegeven door medewerkers van de zaal, bij gebreke waaraan hij verzocht kan worden de zaal te verlaten.
 • Als bezoeker van een zaal van be•at  schrijf je je in in het duurzaamheidsbeleid van be•at. Afval dient te worden gesorteerd conform de instructies van be•at  en haar medewerkers.
 • Herbruikbare bekers behoren toe aan be•at  en mogen op geen enkele wijze worden ontvreemd.
 • Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.
 • Foto’s of video’s gemaakt tijdens het evenement kunnen door de bezoeker enkel voor privaat gebruik worden aangewend.
 • Op vraag van de artiest wordt het maken van foto’s of video’s tijdens het evenement soms verboden. De bezoeker wordt hiervan uitdrukkelijk door be•at  verwittigd en dient zich te schikken naar deze instructie.
 • Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren. Een bezoeker van be•at  laat geen zwerfvuil achter in en rond de zalen of in de omgeving.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van be•at  is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van onze zalen strikt verboden.
 • Be•at  lanceert een warme oproep om zorg te dragen voor elkaar. Because we care a lot!