Terms and conditions organisation leaders

Mijn taak en verantwoordelijkheden

U bent aangeduid als verantwoordelijke van een organisatie die kan worden ingezet op evenementen.
In die hoedanigheid beschikt u over volgende rechten en mogelijkheden:

  • U staat in voor het beheer van uw organisatie
  • U beschikt over een overzicht van de shows waarvoor uw organisatie is ingezet
  • U kan personen uitnodigen om zich aan te melden als lid van uw organisatie of personen verwijderen als lid en dit op basis van hun gsm-nummer
  • U kan leden zelf rechtstreeks inzetten op een lijn
  • U kan de leden van uw organisatie uitnodigen om op een evenement te komen werken

Om uw taken als verantwoordelijke te kunnen vervullen, hebt u inzage in volgende persoonsgegevens van uw leden: naam en voornaam, foto, emailadres, gsm-nummer. U kan van deze gegevens slechts gebruik maken binnen het kader van uw taakstelling.