Wedstrijdreglement ‘Protect Your Ears’

Organisatie. De online wedstrijd wordt georganiseerd door be•at, Schijnpoortweg 119 in 2170 Antwerpen, hierna te noemen ‘de Organisator’.

Deelname. Deelname aan de wedstrijd staat open voor personen die hebben deelgenomen aan de mini-quiz ‘Protect your ears’ ongeachte het juiste aantal antwoorden. Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Duur. De wedstrijd loopt tot en met 5 augustus 2024.

Hoe deel te nemen? Om deel te nemen, dienen deelnemers op het einde van de mini-quiz hun voornaam, naam en e-mailadres achter de laten via het formulier.

Prijs. De prijs bestaat uit twee paar oordoppen op maat en twee concerttickets. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Er wordt één winnaar gekozen uit alle deelnemers.

Winnaar. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle geldige deelnemingen. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.

Gebruik van gegevens. De gegevens die worden verstrekt in het kader van deze wedstrijd worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de wedstrijd.
Deelnemers stemmen ermee in dat hun naam en eventueel beeldmateriaal gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden van de Organisator, zonder verdere vergoeding.

Aansprakelijkheid. De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische storingen, uitval van netwerkverbindingen of andere problemen die leiden tot verlies van deelnamen of gegevens.

Overige bepalingen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige acceptatie van dit reglement.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijdvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te annuleren indien onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken.
.
.