Be•able to sustain

Onze missie

Be•at wil ervoor zorgen dat ook de komende generaties kunnen genieten van live entertainment! We kijken daarbij naar de volledige LIVE community, van fans tot leveranciers, vrijwilligers en medewerkers. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Door zelf actie te nemen en standaarden te stellen. Door duurzaamheid als een opportuniteit te zien voor innovatie en waardencreatie.

Onze aanpak

Om haar doel te bereiken werkt be•at met het Live Nation Charter inzake duurzaamheid en de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. We hebben binnen deze 17 SDG’s acht gebieden geïdentificeerd waarop we ons prioritair richten.  

  1. Emissies en energie
  2. Vervoer
  3. Lokale gevolgen
  4. Gebruik van hulpbronnen en afval
  5. Water
  6. Publieke betrokkenheid
  7. Voedsel
  8. Inkoop 

Assessments

In het voorjaar van 2021 werd voor elk van onze venues een assessment opgemaakt om de huidige stand van zaken op het vlak van duurzaamheid in kaart te brengen. Het gaat om een vaststelling van ‘nulpunten’ waartegen de resultaten in de komende maanden en jaren kunnen worden afgezet.

Actieplannen

Jaarlijks worden per venue actieplannen opgemaakt met de te behalen doelstellingen voor het komende jaar.