Be•able to sustain

Onze missie

Be•at wil ervoor zorgen dat ook de komende generaties kunnen genieten van live entertainment! We kijken daarbij naar de volledige LIVE community, van fans tot leveranciers, vrijwilligers en medewerkers. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Door zelf actie te nemen en standaarden te stellen. Door duurzaamheid als een opportuniteit te zien voor innovatie en waardencreatie.

Assessments

In het voorjaar van 2021 werd voor elk van onze venues een assessment opgemaakt om de huidige stand van zaken op het vlak van duurzaamheid in kaart te brengen. Het gaat om een vaststelling van ‘nulpunten’ waartegen de resultaten in de komende maanden en jaren kunnen worden afgezet.

Actieplannen

Jaarlijks worden per venue actieplannen opgemaakt met de te behalen doelstellingen voor het komende jaar. 

Onze aanpak

Om haar doel te bereiken werkt be•at met het Live Nation Charter inzake duurzaamheid en de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. We hebben binnen deze 17 SDG’s acht gebieden geïdentificeerd waarop we ons prioritair richten.  

 1. Emissies en energie
 2. Vervoer
 3. Lokale gevolgen
 4. Gebruik van hulpbronnen en afval
 5. Water
 6. Publieke betrokkenheid
 7. Voedsel
 8. Inkoop 

1. Emissie en energie

 • Broeikasgasemissies doen dalen met 50% tegen 2030
 • Systematisch verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de periode tot 2030 met als doelstelling te komen tot 100% hernieuwbare energie


Onze projecten

Zonnepanelen op Trixxo arena en Antwerpse Hospitality Center
Afgelopen lente 2021 werden er 350 zonnepanelen geplaatst op de Lotto Arena en 1250 panelen op de Trixxo Arena. Deze panelen kunnen voor de Lotto Arena instaan voor 50% van het dagdagelijks gebruik (exclusief evenementen) en voor de Trixxo Arena dekt dit het volledige dagdagelijks gebruik (exclusief evenementen).

Fietsleasing
Sinds 2018 bieden we onze vaste werknemers de mogelijkheid om op een financieel aantrekkelijke manier een (e-)fiets te leasen. Steeds meer collega’s maken van deze mogelijkheid gebruik, en laten voortaan de auto staan.

Fietsparking op de Antwerpse site
Om het gebruik van de fiets door werknemers te promoten, werd inmiddels beslist een beveiligde fietsparking te voorzien op de Antwerpse site. Deze zal worden aangelegd samen met de heraanleg van parking Vaart. Ook oplaadpunten voor elektrische fietsen worden voorzien.

Berekening CO2-voetafdruk
Meten is weten! Door Live Nation werd een externe firma aangesteld die voor elk van de venues de ecologische voetafdruk in kaart zal brengen. Dit zal het eenvoudiger maken om de juiste acties te ondernemen, en daadwerkelijke resultaten te meten.

Energiecoaching traject in overleg met stad Gent voor Capitole Gent
We hebben ons ingeschreven in een energiecoaching traject met de stad Gent, en de eerste voorstellen liggen op tafel. Deels gaat het om een beter begrip van het eigen verbruik en het optimaliseren van machines, maar ook een ambitieus voorstel tot aansluiting op het warmtenet wordt onderzocht. We zijn benieuwd!

Overstap naar LED en (motion) sensors
Waar de verlichting moet worden vervangen, kiezen we voortaan voor LED. Een eerste grote vervangingsoperatie die op stapel staat, betreft de gevel verlichting van de Lotto Arena. Ook de installatie van steeds meer bewegingssensoren moet ons helpen om ons energieverbruik naar beneden te halen.

2. Vervoer

 • Stimuleren van duurzame verplaatsingen naar onze zalen

 

Antwerpse site
Sinds 2005 werkt onze Antwerpse site met een evenementenvervoerplan, opgemaakt in overleg met de stad. Bedoeling is om verplaatsingen te stimuleren volgens het STOP-principe (in volgorde van prioriteit: stappen-trappen-openbaar vervoer-privaat vervoer). Dit werpt ook vruchten af. Waar in 2008 nog bijna 65% van de bezoekers met de auto kwam, is dit aandeel inmiddels gezakt naar zo’n 45%. Dit beantwoordt ruim aan de doelstelling van modal split 50/50 die de stad zich voor 2020 had gesteld.

Analyse van het publieksprofiel en gepersonaliseerde mailing
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat het loont om het publieksprofiel van een evenement te onderzoeken. Factoren als leeftijd, herkomst van het publiek en soort evenement spelen een rol in de mobiliteitskeuzes die bezoekers maken. Analyse hiervan per evenement stelt ons in staat om de bezoeker zeer gericht te sturen in de richting van een duurzame verplaatsing die voor hem ook interessant is. Onze zaal in Vorst is hierin steeds een voortrekker geweest, maar deze kennis wordt nu ook voor de Antwerpse site ingezet.

Continue uitbouw van fietsenstallingen
De Antwerpse site beschikt momenteel al over drie fietsenstallingen, voor een totale capaciteit van 660 plaatsen. Ook de capaciteit in Vorst werd verhoogd naar 96 stallingen vlak voor de deur.

Combi ticket — Event Pass
Sinds vele jaren geeft een ticket voor een show in het Sportpaleis en de Lotto Arena je ook automatisch toegang tot de trams en bussen van De Lijn voor de verplaatsing naar en van het evenement. Voor Vorst Nationaal geldt hetzelfde dankzij de Event Pass maar dan op de trams en bussen van de MIVB.

Extra trams
Het Sportpaleis legt al geruime tijd extra trams in bij drukbezochte shows. Dit stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer aanzienlijk. Voor Sportpaleis en Lotto Arena komt er gemiddeld al ruim 40% met het openbaar vervoer!

Bravo!-ticket in Vorst
Wij hebben een samenwerking opgezet met de NMBS waardoor bezoekers met hun ticket een reductie van 50% krijgen op hun treinticket.

Nieuwe laadpalen in Hasselt
Sinds 28 juni 2023 zijn op de Hasseltse entertainmentsite Park H, waar ook Trixxo Arena en Trixxo Theater zich bevinden, 11 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen in gebruik. Amano Europe, de expert in slimme parkeeroplossingen, installeerde op het terrein de ‘snelste lader van Vlaanderen’ met een vermogen van 400 kW. De groene stroom wordt geleverd door het zonnepanelenpark van Park H op het dak van Trixxo Arena. 

3. Lokale gevolgen

 • Aandacht voor de impact op onze onmiddellijke omgeving

 

Vrijwilligerswerking
Sinds jaren bieden wij lokale verenigingen de kans om onze toogdiensten te verzorgen. Op die manier kunnen zij een aardig centje bijverdienen om hun werking te financieren. Verenigingen met een sociaal, cultureel of sportief doel krijgen de mogelijkheid om een toog uit te baten en op deze manier geld in te zamelen voor de club of voor een goed doel. Zo vloeit er oa geld naar de revalidatie van personen met een handicap in Guatemala, naar tijdelijk onderdak voor jongeren in moeilijkheden en naar vele andere mooie projecten. Met dank aan alle vrijwilligers want zij zorgen ervoor dat we als samenleving meer kunnen realiseren.

Youca Action Day
Be•at stelt zich sinds 2021 beschikbaar voor de Youca Action Day. Youca, YOUth for Change and Action – vroeger Zuiddag – is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Op Youth Action Day engageren 15.000 jongeren, van het vierde tot het zevende middelbaar, zich om één dag aan het werk te gaan op een schooldag. Op die manier kunnen zij van het werkleven proeven. Hun loon, 55 euro, schenken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, in Burkina Faso, Ecuador en Oeganda.

Stageplaatsen
Al enkele jaren heeft be•at een samenwerking met AP Hogeschool waarbij studenten journalistiek vlogs, reportages, podcast enzovoort aanmaken rond actuele onderwerpen met een link naar onze sector. In 2022 werd een gelijkaardig initiatief opgezet met KdG Hogeschool. Studenten fotografie hebben de mogelijkheid om binnen hun latere werkveld ervaring op te doen in de zalen van be•at. Studenten Media & Entertainment Business van de Thomas Moore Hogeschool in Mechelen kunnen eveneens stage lopen bij be•at.

Bazen van morgen
In ons land groeien tienduizenden kinderen op in een omgeving met sociaaleconomische uitdagingen. Deze kinderen hebben dromen en talenten, maar helaas is de plaats waar ze opgroeien en hun sociale omgeving de grootste voorspellers van hun succes. Om deze jongeren een kans te geven op een goede start op de arbeidsmarkt werd het initiatief ‘Baas van Morgen’ in het leven geroepen. Kinderen nemen voor één dag een deeltje van het bedrijfsleven over. Zij ervaren op die manier hoe het is om een onderneming te leiden door een dag het werk over te nemen van de baas. Be•at zet mee z’n schouders onder het project omdat elk kind gelijke kansen verdient.

4. Gebruik van hulpbronnen en afval

 • Afvalvermindering aan de bron
 • Herstel en hergebruik van materiaal
 • Geen verkoop meer van plastic voor eenmalig gebruik

Drankbekers
Samen met onze partners zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te vermijden dat plastic bekers op de afvalhoop terecht komen. In die zin deden we ook een testcase in de Proximus Pop Up Arena in zomer 2021 om over te stappen op een circulair systeem. De ambitie ligt evenwel nog hoger. Op 6 juni 2023 worden/werden in onze arena’s herbruikbare bekers geïntroduceerd. Dit is niet eenvoudig in een evenementenzaal, wegens het gebrek aan opslagruimte en de logistieke operatie die het recupereren en spoelen van de bekers is. Maar het initiatief past perfect binnen onze duurzaamheidsvisie.

Plastiek
Het gebruik van plastiek wordt zoveel als mogelijk geband in onze venues. We leveren voortdurend inspanningen om ook onze leveranciers hierop aan te spreken. We durven nog niet helemaal beweren dat u bij ons geen plastiek meer zal vinden, maar het gebruik ervan is zeer sterk verminderd, en de doelstelling is duidelijk: zo weinig mogelijk plastiek in onze venues!
PET- flesjes worden verzameld om te recycleren. Wij rekenen hierbij op de steun van onze bezoekers om het afval in de correcte vuilbak te deponeren. Samen goed sorteren = beter recycleren.

Sorteren
Om het sorteren in de kantoren en backstage te optimaliseren startten we eind 2021 met de ontwikkeling van een eigen systeem van afvalbakken. Een custom made sorteerstraatje op wielen zeg maar. Dit in-house ontwerp is modulair zowel op vlak van formaat als materiaal en kan worden aangepast in functie van de locatie waar de afvalbak gebruikt wordt. Het ontwerp werd in nauw overleg met de poetsploeg ontworpen zodat zij deze vlot kunnen leegmaken.

Folie inzameling
De folie die rond de drankverpakkingen zit wordt in Capitole apart verzameld en aan Renewi bezorgd. 98% van deze folies is bruikbaar als nieuwe grondstof.

5. Water

 • Waterhergebruik onderzoeken, watergebruik verminderen en waken over de kwaliteit van en toegang tot drinkbaar water


Leidingwater dispensers in de kantoren

In maart 2020 werden in alle onze venues waterdispensers geïnstalleerd. Dit zowel in de kantoren als in de backstage, goed voor 27 dispensers! Deze zijn aangesloten op het leidingwater en voorzien onze medewerkers van koud, bruisend en heet water. Dit zorgt meteen voor een significante daling van PET-flesjes verbruik en ook de energieverspillende waterkokers konden meteen naar de kringwinkel.

Urinoirs
Al onze urinoirs worden stelselmatig uitgerust met automatische en waterbesparende spoelsystemen.

Bio kuisproducten
Momenteel gebruiken we ecologische poetsproducten in de kantoren en toiletten. We onderzoeken ook de mogelijkheden om ook onze zalen te reinigen met biologische reinigingsmiddelen. Dit vergt wat extra aandacht omdat de zalen meer vuil verzamelen en intensieve reiniging noodzakelijk is.

Heraanleg parking Vorst Nationaal
De parking gelegen achteraan de concertzaal dient te worden heraangelegd. Momenteel werken we een concept uit met specifieke aandacht voor waterinfiltratie en –opvang. Geen betonnen verharding meer, maar een waterdoorlatende en groene aanleg!

6. Publieke betrokkenheid

 • Transparante communicatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen
 • Vergroten van het milieubewustzijn van onze klanten
 • Inschrijven in nationale en internationale initiatieven op milieugebied


Delen van ervaringen binnen Live Nation

Binnen Live Nation vinden maandelijkse vergaderingen plaats met de verantwoordelijken voor duurzame initiatieven. Bedoeling is om van elkaar te leren, en standaarden te delen. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op partners en hen te stimuleren richting verantwoordelijk duurzaamheidsbeleid.

Weareforest.be
Met de website weareforest.be versterkt Vorst Nationaal de band met haar directe buren en de inwoners van Vorst in het algemeen. Uitgangspunt daarbij is de nood aan interactie tussen onze concertzaal en de buren. Buurtwerking, mobiliteit en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod.

Vorst Nationaal stelt zich tot doel duurzaamheid te integreren in de beleving van haar bezoekers. Maar evengoed wil zij bijdragen aan de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen in de omgeving. Hoe dan ook is de concertzaal een belangrijke socio-economische motor voor de gemeente, de winkeliers en de lokale gemeenschap. Die taak wil zij op een verantwoordelijke manier invullen.

7. Voedsel

Be•at werkt actief aan initiatieven die ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid. Zo werkt de Stadsschouwburg in Antwerpen bijvoorbeeld samen met ‘Bert & Co’, een cateraar die zijn overschotten uitdeelt aan kansarmen. Capitole Gent gebruikt Swill, een systeem van Renewi voor etensresten en dit voor VIP, backstage, catering en de burelen.

Wij bevragen ook onze voedselleveranciers over de herkomst van de producten, nu de duidelijke keuze is gemaakt voor lokale producten.

8. Inkoop

 • Partnerships met oog op duurzaamheid.

Drukkerij Bulckens
Ons drukwerk wordt uitbesteed aan drukkerij Zwart op Wit dat zeer sterk inzet op duurzaam drukwerk. Het bedrijf is sinds 2016 100% CO2-neutraal, met groene stroom, vegetale inkten en gerecycleerd papier als standaard.

Samenwerking Proximus

Voor onze Pop-Up Arena in Middelkerke zijn wij een samenwerking aangegaan met Proximus. Aandachtspunt hierbij voor beide partijen was wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen op het vlak van duurzaamheid. Zo werd ingezet op het gebruik van duurzaam vervoer en werd een circulair gebruik van de drinkbekers uitgetest. Ook werden bezoekers gestimuleerd om hun oude gsm’s ter plaatse in te leveren tegen een vergoeding. 

Laat van je horen

Deel met ons de opportuniteiten die je ziet voor verbetering.