Duurzame projecten

Water

  • Waterhergebruik onderzoeken, watergebruik verminderen en waken over de kwaliteit van en toegang tot drinkbaar water


Leidingwater dispensers in de kantoren

In maart 2020 werden in alle onze venues waterdispensers geïnstalleerd. Dit zowel in de kantoren als in de backstage, goed voor 27 dispensers! Deze zijn aangesloten op het leidingwater en voorzien onze medewerkers van koud, bruisend en heet water. Dit zorgt meteen voor een significante daling van PET-flesjes verbruik en ook de energieverspillende waterkokers konden meteen naar de kringwinkel.

Urinoirs
Al onze urinoirs worden stelselmatig uitgerust met automatische en waterbesparende spoelsystemen.

Bio kuisproducten
Momenteel gebruiken we ecologische poetsproducten in de kantoren en toiletten. We onderzoeken ook de mogelijkheden om ook onze zalen te reinigen met biologische reinigingsmiddelen. Dit vergt wat extra aandacht omdat de zalen meer vuil verzamelen en intensieve reiniging noodzakelijk is.

Heraanleg parking Vorst Nationaal
De parking gelegen achteraan de concertzaal dient te worden heraangelegd. Momenteel werken we een concept uit met specifieke aandacht voor waterinfiltratie en –opvang. Geen betonnen verharding meer, maar een waterdoorlatende en groene aanleg!

Publieke betrokkenheid

  • Transparante communicatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen
  • Vergroten van het milieubewustzijn van onze klanten
  • Inschrijven in nationale en internationale initiatieven op milieugebied


Delen van ervaringen binnen Live Nation

Binnen Live Nation vinden maandelijkse vergaderingen plaats met de verantwoordelijken voor duurzame initiatieven. Bedoeling is om van elkaar te leren, en standaarden te delen. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op partners en hen te stimuleren richting verantwoordelijk duurzaamheidsbeleid.

Weareforest.be
Met de website weareforest.be versterkt Vorst Nationaal de band met haar directe buren en de inwoners van Vorst in het algemeen. Uitgangspunt daarbij is de nood aan interactie tussen onze concertzaal en de buren. Buurtwerking, mobiliteit en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod.

Vorst Nationaal stelt zich tot doel duurzaamheid te integreren in de beleving van haar bezoekers. Maar evengoed wil zij bijdragen aan de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen in de omgeving. Hoe dan ook is de concertzaal een belangrijke socio-economische motor voor de gemeente, de winkeliers en de lokale gemeenschap. Die taak wil zij op een verantwoordelijke manier invullen.

Voedsel

Be•at werkt actief aan initiatieven die ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid. Zo werkt de Stadsschouwburg in Antwerpen bijvoorbeeld samen met ‘Bert & Co’, een cateraar die zijn overschotten uitdeelt aan kansarmen. In al onze zalen is het Swill-systeem van Renewi voor etensresten in gebruik.

Wij bevragen ook onze voedselleveranciers over de herkomst van de producten, nu de duidelijke keuze is gemaakt voor lokale producten.

Be•at werkt actief aan initiatieven die ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid. Zo werkt de Stadsschouwburg in Antwerpen bijvoorbeeld samen met ‘Bert & Co’, een cateraar die zijn overschotten uitdeelt aan kansarmen. Capitole Gent gebruikt Swill, een systeem van Renewi voor etensresten en dit voor VIP, backstage, catering en de burelen.

Wij bevragen ook onze voedselleveranciers over de herkomst van de producten, nu de duidelijke keuze is gemaakt voor lokale producten.

Inkoop

  • Partnerships met oog op duurzaamheid.

Drukkerij Bulckens
Ons drukwerk wordt uitbesteed aan drukkerij Zwart op Wit dat zeer sterk inzet op duurzaam drukwerk. Het bedrijf is sinds 2016 100% CO2-neutraal, met groene stroom, vegetale inkten en gerecycleerd papier als standaard.

Samenwerking Proximus

Voor onze Pop-Up Arena in Middelkerke werd drie jaar na elkaar een samenwerking aangegaan met Proximus. Aandachtspunt hierbij voor beide partijen was wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen op het vlak van duurzaamheid. Zo werd ingezet op het gebruik van duurzaam vervoer en werd een circulair gebruik van de drinkbekers uitgetest. Ook werden bezoekers gestimuleerd om hun oude gsm’s ter plaatse in te leveren tegen een vergoeding.