Mobiliteit

  • Stimuleren van duurzame verplaatsingen naar onze zalen

 

Antwerpse site
Sinds 2005 werkt onze Antwerpse site met een evenementenvervoerplan, opgemaakt in overleg met de stad. Bedoeling is om verplaatsingen te stimuleren volgens het STOP-principe (in volgorde van prioriteit: stappen-trappen-openbaar vervoer-privaat vervoer). Dit werpt ook vruchten af. Waar in 2008 nog bijna 65% van de bezoekers met de auto kwam, is dit aandeel in 2023 gezakt naar 55,43%. Dit beantwoordt aan de doelstelling van modal split 50/50 die de stad zich voor 2020 had gesteld.

Continue uitbouw van fietsenstallingen
De Antwerpse site beschikt momenteel al over drie fietsenstallingen, voor een totale capaciteit van 660 plaatsen. Ook de capaciteit in Vorst werd verhoogd naar 96 parkeerkaarten voor fietsen.

Analyse van het publieksprofiel en gepersonaliseerde mailing
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat het loont om het publieksprofiel van een evenement te onderzoeken. Factoren als leeftijd, herkomst van het publiek en soort evenement spelen een rol in de mobiliteitskeuzes die bezoekers maken. Analyse hiervan per evenement stelt ons in staat om de bezoeker zeer gericht te sturen in de richting van een duurzame verplaatsing die voor hem ook interessant is. Onze zaal in Vorst is hierin steeds een voortrekker geweest, maar deze kennis wordt nu ook voor de Antwerpse site ingezet.

Extra trams
Het Sportpaleis legt al geruime tijd extra trams in bij drukbezochte shows. Dit stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer aanzienlijk. Voor Sportpaleis en Lotto Arena komt er gemiddeld al ruim 51,35% met het openbaar vervoer!

Bravo!-ticket in Vorst
Wij hebben een samenwerking opgezet met de NMBS waardoor bezoekers met hun ticket een reductie van 50% krijgen op hun treinticket.

Nieuwe laadpalen in Hasselt
Sinds 28 juni 2023 zijn op de Hasseltse entertainmentsite Park H, waar ook Trixxo Arena en Trixxo Theater zich bevinden, 11 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen in gebruik. Amano Europe, de expert in slimme parkeeroplossingen, installeerde op het terrein de ‘snelste lader van Vlaanderen’ met een vermogen van 400 kW. De groene stroom wordt geleverd door het zonnepanelenpark van Park H op het dak van Trixxo Arena.

Combi ticket — Event Pass
Sinds vele jaren geeft een ticket voor een show in het Sportpaleis en de Lotto Arena je ook automatisch toegang tot de trams en bussen van De Lijn voor de verplaatsing naar en van het evenement. Voor Vorst Nationaal geldt hetzelfde dankzij de Event Pass maar dan op de trams en bussen van de MIVB.

Fietsleasing
Sinds 2018 bieden we onze vaste werknemers de mogelijkheid om op een financieel aantrekkelijke manier een (e-)fiets te leasen. Steeds meer collega’s maken van deze mogelijkheid gebruik, en laten voortaan de auto staan. In 2022 sloten 4 collega’s een fietsleasing af. Een jaar later waren dat al 15 collega’s.

Fietsparking op de Antwerpse site
Om het gebruik van de fiets door werknemers te promoten, werd een beveiligde fietsparking gerealiseerd op parking Vaart. Ook oplaadpunten voor elektrische fietsen werden voorzien.