Lokaal

  • Aandacht voor de impact op onze onmiddellijke omgeving


Lokale fietsevenementen
Naar aanleiding van ‘World Bicycle Day’ op 3 juni 2024 gooiden Vorst Nationaal en het Sportpaleis de deuren open voor een lokaal fietsevenement. Op deze manier willen we meer aandacht vragen voor duurzame mobiliteit naar en van de evenementen in onze zalen.

Be•at zet zich niet alleen in om haar concertzalen en theaters op een duurzame manier te exploiteren, maar wil ook duurzame (deel)mobiliteit naar en van evenementen aanmoedigen. Met ‘Fiets Brocante’ in Vorst Nationaal en de tweede editie van het ‘Fietspaleis’ in het Sportpaleis werd het fietsgebruik en -plezier uitgebreid in de kijker gezet. Lees het volledige artikel.

Vrijwilligerswerking
Sinds jaren bieden wij lokale verenigingen de kans om onze toogdiensten te verzorgen. Op die manier kunnen zij een aardig centje bijverdienen om hun werking te financieren. Verenigingen met een sociaal, cultureel of sportief doel krijgen de mogelijkheid om een toog uit te baten en op deze manier geld in te zamelen voor de club of voor een goed doel. Zo vloeit er oa geld naar de revalidatie van personen met een handicap in Guatemala, naar tijdelijk onderdak voor jongeren in moeilijkheden en naar vele andere mooie projecten. Met dank aan alle vrijwilligers want zij zorgen ervoor dat we als samenleving meer kunnen realiseren.

Stageplaatsen
Al enkele jaren heeft be•at een samenwerking met AP Hogeschool (studenten journalistiek), KdG Hogeschool (studenten fotografie) en Thomas Moore Hogeschool (studenten Media & Entertainment Business). Alles samen zijn dit jaar (2024) meer dan 10 studenten aan de slag binnen onze organisatie. Op die manier nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen we bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van jonge mensen. En omgekeerd houdt be•at ook de vinger aan de pols op verschillende terreinen.

Bazen van morgen
In ons land groeien tienduizenden kinderen op in een omgeving met sociaaleconomische uitdagingen. Deze kinderen hebben dromen en talenten, maar helaas is de plaats waar ze opgroeien en hun sociale omgeving de grootste voorspellers van hun succes. Om deze jongeren een kans te geven op een goede start op de arbeidsmarkt werd het initiatief ‘Baas van Morgen’ in het leven geroepen. Kinderen nemen voor één dag een deeltje van het bedrijfsleven over. Zij ervaren op die manier hoe het is om een onderneming te leiden door een dag het werk over te nemen van de baas. Be•at zet mee z’n schouders onder het project omdat elk kind gelijke kansen verdient.

Youca Action Day
Be•at stelt zich sinds 2021 beschikbaar voor de Youca Action Day. Youca, YOUth for Change and Action – vroeger Zuiddag – is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Op Youth Action Day engageren 15.000 jongeren, van het vierde tot het zevende middelbaar, zich om één dag aan het werk te gaan op een schooldag. Op die manier kunnen zij van het werkleven proeven. Hun loon, 55 euro, schenken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, in Burkina Faso, Ecuador en Oeganda.